OBS: Du er nu offline

Vil åbne døren for flere:   Tre gange så mange udlændinge får job i Danmark

Antallet af borgere fra 12 lande, som regeringen vil åbne landets grænser for med en lavere beløbsgrænse, er tredoblet på 10 år, viser nye tal. Helt tosset at ønske sig flere, siger 3F.

Ifølge udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er der fortsat et behov for at tiltrække flere indvandrere fra bestemte lande til Danmark. (
	Ida Marie Odgaard / Scanpix Ritzau)
Ifølge udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er der fortsat et behov for at tiltrække flere indvandrere fra bestemte lande til Danmark. ( Ida Marie Odgaard / Scanpix Ritzau)
Af 
 

Det skal være lettere for borgere fra 12 bestemte lande uden for Europa at komme til Danmark og arbejde.

Sådan lyder ønsket fra regeringen, som vil sænke den såkaldte beløbsgrænse for borgere fra lande som Indien, Kina og USA.

Men der kommer i forvejen tusindvis af indvandrere til Danmark for at arbejde fra netop de 12 lande, som regeringen vil åbne dørene for.

Siden 2008 er antallet af indvandrere fra de 12 lande mere end tredoblet.

Det viser en opgørelse, som Fagbladet 3F har lavet på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Læs også: Løkke: Flere udenlandske arbejdere til Danmark

Inden for de seneste 10 år er der således kommet knap 11.000 borgere til Danmark fra Indien, Kina, USA, Rusland, Canada, Australien, Brasilien, Mexico, Japan, Thailand, Malaysia og Singapore for at arbejde.

Tallene dækker over udlændinge fra de 12 lande på regeringens ønskeliste, som specifikt er kommet til Danmark for at arbejde og har fået opholdstilladelse, fordi de havde et job på hænderne. Tallene medtager ikke borgere, der er blevet familiesammenført, har fået asyl eller er kommet til landet på anden vis.

Især blandt borgere fra Indien, Kina og USA er der sket en markant stigning i antallet af indvandrere, der er kommet til Danmark for at arbejde over de seneste 10 år.

Således står de tre lande for 9.125 af i alt 10.985 job-indvandrere fra de 12 lande.

3F: Ansæt vores egne folk først

Hos 3F mener forbundssekretær Søren Heisel, at tallene understreger, at regeringens ønsker om at kunne tiltrække dygtige folk fra udlandet allerede bliver opfyldt inden for de eksisterende rammer.

- Tallene driver en pæl igennem arbejdsgivernes påstand om, at det danske arbejdsmarked er lukket land fra folk uden for EU's grænser. Samtidig vidner de om, at der - allerede med de nuværende vilkår - er en pænt stigende interesse for at tage arbejde i Danmark fra eksempelvis Indien, siger han.

Ifølge regeringen skal den sænkede beløbsgrænse sørge for, at vi kan tiltrække mere “højtkvalificeret” arbejdskraft. Men den forklaring køber Søren Heisel ikke.

- Du åbner ikke døren for specialister og højtkvalificeret arbejdskraft, hvis du sænker beløbsgrænsen. Til gengæld åbner du en ladeport for, at folk med helt almindelige jobfunktioner - faglærte som ufaglærte - kommer i voldsom konkurrence med folk fra Indien og Kina, siger han. 

LÆS OGSÅ: Rapport afslører: Ny beløbsgrænse åbner for social dumping

Han mener, at VLAK-regeringen kæmper imod logik, når de vil åbne det danske arbejdsmarked for flere lavtlønnede fra lande uden for EU.

- Vi har 100.000 ledige i Danmark. Vi har over 10.000 unge, der gerne vil have en læreplads. Der er yderligere 16,7 millioner ledige i EU, som virksomhederne allerede kan ansætte. Opsvinget er en chance for at få langt flere med. Den må vi ikke forspilde, siger Søren Heisel.

S og DF vil fastholde beløbsgrænse

I forvejen har flere været ude med skarp kritik af regeringens ønske om at sænke beløbsgrænsen så meget, at mængden af jobtyper, der pludselig skal konkurrere med udenlandsk arbejdskraft herhjemme, vil stige markant.

Ifølge en analyse fra AE-rådet, vil 380.000 danske ufaglærte og faglærte lønmodtagere skulle til at kæmpe med borgere fra Indien, Kina og Rusland om job i Danmark, hvis regeringens forslag bliver vedtaget. 

Og en opgørelse fra LO viser, at forslaget vil ramme op til 190 forskellige jobtyper, som for eksempel frisører, brolæggere og sosu-assistenter i fremtiden.

LÆS OGSÅ: 190 danske jobtyper er truet af udlændinge

Det har fået Folketingets to største partier, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, til at afvise at støtte regeringens ønsker.

Støjberg: Vi vil hjælpe virksomhederne

Ifølge udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er der bestemt et behov for at tiltrække flere indvandrere fra bestemte lande til Danmark - også selvom der er kommet flere tusinde i arbejde herhjemme fra netop de lande i de seneste 10 år.

- Lad mig starte med at slå fast, at regeringens udspil om styrkede rekrutteringsmuligheder af udenlandske medarbejdere bygger på nogle helt klare ønsker fra de danske virksomheder. Udspillet forsøger at imødekomme den udfordring, at danske virksomheder har svært ved at tiltrække og ansætte kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, som de har brug for, skriver ministeren i et mailsvar til Fagbladet 3F.

LÆS OGSÅ: Nyt udspil: Vil åbne Danmark for billigere arbejdskraft

Inger Støjberg fastholder, at antallet af forgæves rekrutteringer er stigende og ser ingen anden udvej end at åbne for mere udenlandsk arbejdskraft. 

- Det koster virksomhederne dyrt, hvis de må sige nej til ordrer, fordi de ikke har medarbejderne. Derfor ønsker regeringen blandt andet at åbne mere op for, at danske virksomheder kan skaffe de nødvendige kvalificerede hoveder og hænder fra lande, som Danmark har et tæt investeringssamarbejde med, skriver hun i mailen. 

Hun understreger, at alle indvandrere, der kommer til Danmark fra de 12 lande, skal have en løn- og ansættelseskontrakt på lige vilkår med danskere, før de kan få opholdstilladelse.

Forslaget fra regeringen om at sænke beløbsgrænsen indgår i et større forslag om udenlandsk arbejdskraft, som stadig er under forhandling blandt Folketingets partier.