OBS: Du er nu offline

Zatrudnienie w sektorze przemysłu (Industriområdet)

W przypadku zatrudnienia w Danii ważne jest, żebyś został członkiem związku zawodowego 3F i kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia. Zawsze możesz skontaktować się z lokalnym oddziałem 3F celem zgłoszenia członkostwa i uzyskania odpowiedzi na dręczące Cię pytania. Niniejsze przepisy obowiązują pracowników zatrudnionych w sektorze przemysłu, np. pracowników fabryki.

Jeżeli jesteś zatrudniony w przemyśle, np. jako pracownik fabryki lub pracownik magazynowy, zachęcamy Cię do członkostwa w związku zawodowym 3F. Wspólnie z naszymi współpracownikami zatrudnionymi w 66 oddziałach oraz przedstawicielami związków zawodowych i przedstawicielami pracowników ds. BHP zapewnimy Ci w drodze zawartych przez nas układów te same korzyści i prawa, jakie mają Twoi duńscy współpracownicy.

Wynagrodzenie

Na dzień 1 marca 2016 r. minimalna stawka godzinowa pracownika zatrudnionego w sektorze przemysłowym wynosi 113,65 DKK. Ponieważ jednak jest to stawka minimalna, a nie rzetelna stawka godzinowa, należy skontaktować się przedstawicielem związków zawodowych w przedsiębiorstwie lub lokalnym oddziałem 3F celem ustalenia jaka jest faktyczna stawka godzinowa obowiązująca w danym zakładzie pracy.

Każdy pracownik ma raz w roku prawo do negocjacji wynagrodzenia. Ma to najczęściej miejsce za pośrednictwem przedstawiciela związków zawodowych. Są to negocjacje solidarne, obowiązujące dla Ciebie i Twoich współpracowników.

Umowa o pracę

Razem ze swoim przedstawicielem związków zawodowych masz obowiązek dopilnować, żebyś otrzymał od nowego pracodawcy umowę o pracę w ciągu jednego miesiąca. Jeżeli w przedsiębiorstwie nie ma wybranego przedstawiciela związków zawodowych, zachęcamy do kontaktu z lokalnym oddziałem związku zawodowego 3F, gdzie przyjrzymy się Twojej umowie. 

Czas pracy

Twój tygodniowy czas pracy wynosi zasadniczo 37 godzin. Dlatego też należy Ci się dodatkowe wynagrodzenie w sytuacji, gdy na polecenie kierownictwa wykonujesz pracę w godzinach nadliczbowych. Jeżeli pracujesz wieczorami/nocami 34 godziny w tygodniu lub w dni świąteczne, należy ci się za to również odrębne wynagrodzenie.

Towarzystwo emerytalne dla pracowników sektora przemysłowego

Jeżeli wcześniej byłeś objęty emeryturą z funduszu pracy, w ramach nowego stosunku zatrudnienia jesteś nią objęty od pierwszego dnia pracy. Są również przypadki, w których pracownik zostaje nią objęty 2 miesiące od daty zatrudnienia. Twój pracodawca opłaca składkę w wysokości 8% twojego opodatkowanego wynagrodzenia, natomiast Ty sam opłacasz składkę w wysokości 4% twojego wynagrodzenia. Skontaktuj się z przedstawicielem związków zawodowych lub lokalnym oddziałem 3F i dowiedz się, jakie korzyści Ty oraz Twoja rodzina macie z systemu emerytalnego stworzonego przez związki zawodowe. 

Urlop/Dodatkowe dni płatnego urlopu

Zasadniczo masz prawo do urlopu w wymiarze 5 tygodni. Po przepracowaniu 9 miesięcy przysługuje Ci następnie prawo do kolejnych 5 dni płatnego urlopu. W planowaniu urlopów oraz uzgodnieniach dotyczących wykorzystania urlopu/dodatkowych dni płatnego urlopu bierze z reguły udział przedsiębiorstwo oraz, jeśli tylko to możliwe, przedstawiciel związków zawodowych.

Twoje dodatkowe konto oszczędnościowe

Jeżeli jesteś zatrudniony w sektorze przemysłu, Twój pracodawca wpłaca co miesiąc przez cały rok pracy określoną kwotę na tzw. konto dodatkowe. Wysokość przedmiotowej kwoty zależy od zawartego układu zbiorowego pracy, przy czym jest ona zawsze podawana jako udział procentowy.

Kwota ta składa się z procenta Twojego wynagrodzenia, procenta odpowiadającemu rekompensacie za pracę w dni ustawowo wolne od pracy oraz procenta za każdy dodatkowy niewykorzystany dzień płatnego urlopu.

Zgromadzone na rachunku środku mogą zostać wykorzystane na dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowe dni płatnego urlopu lub na dodatkową emeryturę. O powyższym decydujesz sam.

Choroba

Jeżeli zachorujesz, niezwłocznie powiadom o tym zakład pracy. Odpowiednie przepisy podane są w umowie o pracę. Zasiłek za absencję chorobową w okresie pierwszych 6 miesięcy zatrudnienia wypłaca urząd gminy.

Twój pracodawca ma obowiązek służyć Ci w związku z powyższym pomocą.

Po przepracowaniu 6 miesięcy nabywasz prawo do pełnego wynagrodzenia za pierwsze.

9 tygodni okresu choroby. Jeżeli zdarzy Ci się w zakładzie pracy wypadek przy pracy, skontaktuj się z przedstawicielem związków zawodowych, który pomoże Ci w tej kwestii.

Urlop macierzyński

Jeżeli zajdziesz w ciążę/Twoja partnerka zajdzie w ciążę, zarówno ojciec jak i matka dziecka mają prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego. Skontaktuj się z przedstawicielem związków zawodowych/oddziałem związku zawodowego 3F celem upewnienia się, że przestrzegane są postanowienia Twojej umowy o pracę, jak również że masz zapewnione odpowiednie prawa. 

Choroba dziecka/pobyt dziecka w szpitalu

Po przepracowaniu 9 miesięcy nabywasz prawo do pełnego wynagrodzenia za pierwszy dzień choroby dziecka mającego poniżej 14 lat. Jeżeli choroba wymaga pobytu dziecka w szpitalu, gdzie jeden z rodziców musi być obecny całą dobę, masz ponadto prawo do zażądania od zakładu pracy płatnego czasu wolnego przez okres 5 dni. 

Kształcenie/kształcenie ustawiczne

Po przepracowaniu 9 miesięcy nabywasz prawo do odbycia przynajmniej 2-tygodniowego, wybranego według własnego uznania, cyklu kształcenia, w ramach którego otrzymasz rekompensatę z tytułu utraty wynagrodzenia, poza oferowanym przez zakład pracy kształceniem związanym bezpośrednio z jego profilem. 

Możesz między innymi skorzystać z nauki języka duńskiego. Jeżeli nie przysługuje Ci już dofinansowanie z urzędu gminy, pracodawca może zapłacić za Twoją naukę. Ponadto otrzymasz rekompensatę z tytułu utraty wynagrodzenia w wysokości 85%. 

Problemy/konflikty/wypowiedzenie

Jeżeli masz problemy w miejscu pracy lub czujesz się w inny sposób zagrożony, skontaktuj się z przedstawicielem związków zawodowych/przedstawicielem pracowników ds. BHP lub z lokalnym oddziałem 3F. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Życzymy powodzenia w nowej pracy z nowymi współpracownikami!